İDARİ PARA CEZALARI

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Gereğince; 01/01/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezaları şöyledir:

Karayolu Taşıma Kanunu 4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.): 207 TL

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.): 519 TL

Yetki belgesi almadan faaliyette bulunanlara (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) : 1.039 TL

Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) :519 TL

Taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara: 519 TL

Bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde: 1.558 TL

Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.): 519 TL

Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.): 207 TL

Yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.): 3.117 TL

Sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara: 1.039 TL

Sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı): 10 katı 

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara: 311 TL

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere : 519 TL