ODY Belgesi

ODY BELGESİ (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ ALMA SÜRECİ;

Ody belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az ortaokul mezunu olmanız gerekmektedir. Ody3 belgesi için toplam eğitim süresi 95 saat olup, Ody4 belgesi için ise 72 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Milli Eğitim Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar.

ODY BELGE TÜRLERİ;

ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

ODY EĞİTİMİNDEN MUAF OLARAK ODY BELGESİ ALMANIZ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ;

- En az ilköğretim mezunuysanız, eğitiminizi tamamlayıp yapılacak mesleki yeterlilik sınavına girdiğinizde sınavdan başarılı olursanız, girmiş olduğunuz sınavın niteliğine göre ODY belgesi almaya hak kazanırsınız.
- 25.02.2006 yılından önce en az 3 yıl taşımacılık alanında faaliyette bulunan firma ya da firmalarda kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür ünvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve ilzama yetkili kişi olarak çalıştığını belgeleyenler ODY belgesini eğitime ve sınava girmeden alabilirler.
- B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2, T1 yetki belgesine sahip olan kişiler, en az bir adet üst ve orta düzey yönetici belgelerine sahip olmaları ve bun nitelikte bulunan personelleri çalıştırmaları zorunludur. A türü, B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2, T3 VE K1 yetki belgesine sahip olan kişiler en az bir adet orta düzey yönetici yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeye sahip olan kişileri çalıştırmalıdırlar.