ÜDY Belgesi

ÜDY Belgesi

ÜDY BELGESİ (ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ );

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.
Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

ÜDY BELGESİ ALMA SÜRECİ;

Üdy belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az lise mezunu olmanız yeterlidir. Üdy3 belgesi için toplam eğitim süresi 104 saat olup, Ody4 belgesi için ise 105 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar. Not: Derslerin %80 nine katılım zorunludur.

2.4.2.ÜDY BELGE TÜRLERİ;

ÜDY 1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY 2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY 3 Belgesi : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ÜDY 4 Belgesi : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ ALMASI GEREKEN ADAYLAR;

ÜDY1 – ÜDY2

-Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
-Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
-Öğrencilere

ÜDY3 – ÜDY4

-Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
-Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
-Öğrenciler 

ÜDY EĞİTİMİNDEN MUAF OLARAK ÜDY BELGESİ ALMANIZ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ;

1. Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az  üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az  üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
3. ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler, mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

SINAVSIZ ÜDY ŞARTLARI;

1.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
2. ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı için, kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu usulüne uygun olarak belgeleyebilmesi gerekir.